برق قدرت

پروردگارا یارایی اهتمام فرما مفتخر میهن و مردمان مهد سپندمان باشیم

دانلود جزوه رله و حفاظت

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 21:47  توسط وحید بهمنش مقدم  | 

تعریف : امپدانس،اندوکتانس،رلوکتانس،ادمیتانس،رزیستانس،کاپاسیتانس و...

اندوکتانس: زمانی که به یک بوبین یا سیم پیچ جریان متناوبی وارد شود در دو سر سیم پیچ ولتاژی بوجود می آید که آن را ولتاژ خود القاء یا نیروی القایی میگویند. خاصیتی که از سیم پیچ باعث بروز این نیرو میشود اندوکتانس گویند که با واحد هانری بیان میشود.

 

رزیستانس: در واقع همان مقاومت اهمی است که واحد اندازه گیری آن اهم است و با  نشان داده میشود.

 

اندوکتانس L: همان حالت سلفی است که در ترانسفورماتورها و ماشینهای القایی پرکاربرد هستند. واحد اندازه گیری آن هانری(H) است و با  نمایش داده میشود.

 

کاپاسیتانس: همان حالت خازنی است که در خطوط انتقال بلند، مخصوصا خطوط بلند بدون بار کاربرد دارند و موجب افزایش ولتاژ ناخواسته میشوند. واحد اندازه گیری آن فاراد (F) است که با C نمایش داده میشود.

 

راکتانس سلفی (XL) : راکتانس از نوع سلفی به رابطه زیر گفته میشود و واحد اندازه گیری اش "اهم" است.                          XL=JXL

 

راکتانس خازنی:  راکتانس خازنی به رابطه زیر گفته میشود و واحد آن "اهم" است.                                      XC=1/JWC

 

(در واقع راکتانس حالت فازوری اندوکتانس و کاپاسیتانس است)

 

امپدانس:  امپدانس یک حالت فازوری است که بصورت عدد مختلط (حقیقی و موهومی) نمایش داده میشود و واحد آن "اهم" است و ممکن است متشکل از حالت اندوکتانسی، رزیستانسی، کاپاسیتانسی یا مجموع رزیستانسی و دوتای دیگر باشد.                  Z=R+JX

 

ادمیتانس: ادمیتانس عکس امپدانس بوده و واحد اندازه گیری آن "مهو" یا "مو" میباشد. (باید دقت شود که در معکوس کردن امپدانس جزء حقیقی و موهومی با هم معکوس میشوند نه بطور جزء به جزء)                                           Y=G + JB

 

کندوکتانس: به بخش حقیقی ادمیتانس گفته میشود که با G نمایش داده میشود و واحد آن "مهو" است.

 

سوسیتانس: به بخش موهومی ادمیتانس گفته میشود که با  B نمایش داده میشود و واحد آن "مهو" است.

 

رلوکتانس: رلوکتانس مقاومت مغناطیسی یا به عبارتی نفوذ پذیری مغناطیسی است.                                                          

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 22:5  توسط وحید بهمنش مقدم  |